Projekt Fenntartási Jelentés elfogadása (2013.06.17.)

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszerében GOP-1.2.1-08-2009-0002 azonosítószámmal nyilvántartott projektünkhöz kapcsolódó 1. Projekt Fenntartási Jelentésünk 2013.06.17. napon elfogadásra került.In the financing system of the Economic Development Operational Programme about the project registered with ID GOP-1.2.1-08-2009-0002 our 1st Project Maintenance Report was accepted on 17/06/2013.